Ledig stilling: Anleggsleder

Klar for å sette fotavtrykk?
Vil du være anleggsleder hos oss?

 

Som anleggsleder hos oss får du mange muligheter til å arbeide med store prosjekter. Vi er ansett for å være svært gode på betong og har mange dyktige formenn og håndverkere som trives med betong å arbeide med store prosjekter. Vi trenger derfor flere engasjerte anleggsledere spesielt innen betongfaget, i tillegg til anleggsledere generelt.

Våre team kjennetegnes av høy yrkesstolthet, effektivitet, god fagkunnskap samt at samholdet og samarbeidet er meget bra.
Vår nye anleggsleder må ha lang erfaring fra sitt fag. Du må like å lede produksjonen på tildelte byggeprosjekter.

 

Du vil samarbeide tett med formenn og prosjektleder. Du får et ansvar for at arbeidet blir utført i henhold til beskrivelser, godkjente tegninger og fremdrift. Du vil planlegge og ha kontroll med bestillinger og leveranser av materiell og utstyr. Du følger opp avtaler, fremdrift og kvalitet med UE og leverandører. Sammen med prosjektleder vil du delta i kontroll og vurdering av prosjektets budsjett og kalkyler. Vi legger naturligvis stor vekt på sikkerhet og HMS-arbeidet.

Vi jobber hele tiden med å skape et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Dette gjør vi ved å fokusere på verdiene våre FOLK (Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus).

Hva er spesielt med å jobbe i BundeBygg ?

BundeBygg er en regionsledende entreprenør innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen. Over halvparten av våre prosjekter utføres etter BundeByggs samarbeidsmodell, en modell som bygger på åpenhet, tillit og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen. For å lese mer om våre interessante byggeprosjekter kan du trykke her. For oss er det en selvfølge at mennesker som trives i jobben og med hverandre, og skaper de beste resultatene.

 

I BundeGruppen er det flere møteplasser. Den mest synlige er Lørdagsløftet, hvor alle ansatte med familier pusser opp for en institusjon, barnehager, eller for andre samfunnsnyttige formål. I år skal vi rehabilitere Hakadal ILs klubbhus som ble valgt etter en avstemming på Facebook. Vi er aktive sponsorer av breddeidrett men også Norseman. Les mer på våre websider.

Vi legger vekt på å gjøre ting sammen for å bygge godt samhold.

BundeGruppen i media

Vårt løfte til hverandre, kunder og samarbeidspartnere

I uminnelige tider har et realt håndtrykk vært et grunnleggende symbol på tillit og folkeskikk. Gjennom historien har vi vært vitner til håndtrykk som har betydd mye for menneskeheten og som har vært avgjørende for utviklingen av det samfunnet vi har i dag. Håndtrykk vi husker gjennom bilder og betydning. Vi har også sett håndtrykk som har blitt stående igjen som symboler på svik og løgn.

For oss i BundeGruppen betyr et håndtrykk at vi skal etterleve verdiene våre. Folkeskikk – Orden – Lagånd – Kundefokus: FOLK. Dette er vårt løfte til hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Vi legger alt i et håndtrykk. Og setter fotavtrykk.

Søk stillingen som anleggsleder betong

Navn

Epost-adresse

Telefon

CV / Vedlegg

Om du ønsker det, skriv kommentar her

Kontaktperson

Jan Robert Lunderby
+47 907 01 884

jan.robert.lunderby@bundebygg.no