Ledig stilling: HMS-rådgiver

Klar for å sette fotavtrykk?
Vil du være HMS-rådgiver hos oss?

 

BundeBygg øker satsningen innenfor HMS arbeidet, og vil øke antall HMS rådgivere i bedriften.

HMS rådgiveren vil rapportere til HMS sjef. Arbeidet vil i hovedsak foregå ute på våre byggeprosjekter. Vi søker en person med bachelor/ingeniørutdannelse eller tilsvarende dokumentert kompetanse og erfaring.

Det kreves at du har erfaring fra HMS og ytre miljø arbeid, fortrinnsvis fra bygge- og anleggsvirksomhet. Vi ønsker å ansette deg som har et stort engasjement og som virkelig brenner for faget.

 

Det er viktig at du kommuniserer og samarbeider godt, at du er flink til å analysere, søke informasjon og finne praktiske løsninger. I BundeBygg får du anledning til å jobbe med utfordrende oppgaver sammen med dyktige kollegaer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjons- og personalforsikringsordninger.

Reising innenfor Oslo og Akershus må påregnes.

Vi jobber hele tiden med å ivareta vårt gode arbeidsmiljø. Dette gjør vi blant annet ved å fokusere på våre verdier FOLK (Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus).

Som HMS rådgiver er du en viktig ressurs i selskapets og prosjektenes forebyggede HMS-arbeid.
Sentrale oppgaver vil være:

  • Opptre som pådriver, rådgiver og inspirator innen HMS og ytre miljø arbeidet ute i prosjektene
  • Bidra til at bedriften når sitt strategiske mål på 0 skader innen 2020
  • Gi støtte til prosjektledelsen og prosjektets funksjonærer i faglige spørsmål
  • Støtte prosjektene i forbindelse med utarbeidelse av prosjektets HMS og ytre miljø dokumentasjon
  • Analysere og vurdere risiko og trender og jobbe for prosjektenes kontinuerlige forbedringer og sikkerhet

 

  • Være pådriver for at prosjektene implementerer og etterlever forbedringer i HMS-rutinene
  • Følge opp uønskede hendelser og avvik, samt være med i gransking av hendelser
  • Organisere og delta på prosjektets vernerunder
  • Delta i gjennomføring av kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor faget HMS
  • Være en av superbrukerne på relevante styringssystemer.

 

Hva er spesielt med å jobbe i BundeBygg ?

BundeBygg AS er en regionsledende entreprenør innen byggebransjen i Oslo og Akershus. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen, har 180 ansatte og forventer en omsetning på ca.1,2 milliarder kroner i 2017.  Hovedkontoret ligger i Grenseveien 82 på Helsfyr i Oslo.

BundeGruppen AS er morselskapet i Bundekonsernet, som blant annet består av eiendomsutviklingsselskapet BundeEiendom AS samt entreprenørselskapene BundeBygg AS og M2 Entreprenør AS.

Se www.bundegruppen.no

Over halvparten av våre prosjekter utføres etter BundeByggs samarbeidsmodell, en modell som bygger på åpenhet, tillit og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen. For oss er det en selvfølge at mennesker som trives i jobben og med hverandre, også skaper de beste resultatene.

BundeGruppen i media

Vårt løfte til hverandre, kunder og samarbeidspartnere

I uminnelige tider har et realt håndtrykk vært et grunnleggende symbol på tillit og folkeskikk. Gjennom historien har vi vært vitner til håndtrykk som har betydd mye for menneskeheten og som har vært avgjørende for utviklingen av det samfunnet vi har i dag. Håndtrykk vi husker gjennom bilder og betydning. Vi har også sett håndtrykk som har blitt stående igjen som symboler på svik og løgn.

For oss i BundeGruppen betyr et håndtrykk at vi skal etterleve verdiene våre. Folkeskikk – Orden – Lagånd – Kundefokus: FOLK. Dette er vårt løfte til hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Vi legger alt i et håndtrykk. Og setter fotavtrykk.

Søk stillingen som HMS-rådgiver

Navn

Epost-adresse

Telefon

CV / Vedlegg

Om du ønsker det, skriv kommentar her

Kontaktpersoner

Rune Tunhøvd
+47 977 36 439

rune.tunhovd@bundebygg.no