Ledig stilling: Kalkulasjonsleder

Klar for å sette fotavtrykk?
Vil du være kalkulasjonsleder hos oss?

 

Som kalkulasjonsleder i BundeBygg blir du en del av en større avdeling med kunnskap innen prosjektutvikling, kalkulasjon og prosjektering. Vi utvikler og kalkulerer mange ulike type prosjekter innen bolig, næring og rehabilitering for å nevne noe. Størrelsen og kompleksiteten gjør arbeidet variert og spennende. Som kalkulasjonsleder vil du arbeide tett sammen med prosjektutviklere og avdelingsledere for å vurdere, budsjettere og kalkulere prosjekter.

Sammen med kalkulasjonsteamet vil du presentere kalkyler for ledelsen og kunden. Stillingen er krevende, utfordrende og du vil være en viktig del av vår felles framtid.

Vi jobber hele tiden med å ivareta vårt gode arbeidsmiljø. Dette gjør vi blant annet ved å fokusere på våre verdier FOLK (Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus).

 

Hovedansvarsoppgavene vil være:

 • Lede, utvikle og organisere budsjettering- og kalkulasjonsarbeid i BundeBygg
 • Bidra til at kalkulasjonsteamets kompetanse er oppdatert og relevant
 • Kalkulere, beregne og kvalitetssikre prosjekter som vi regner på. Herunder oppfølging, ledelse og kommunikasjon mot byggherre, de prosjekterende og UE i kalkulasjonsarbeidet
 • Innhente priser, evaluere tilbud, lage innstillinger av tilbud fra leverandører og UE
 • Være en bidragsyter for erfaringsoverføring fra utførte prosjekter til nye pristilbud
 • Presentere kalkyler og tilbud for ledelsen i BundeBygg og kunder
 • Ha en aktiv rolle i inngåelsen av kontrakter med våre kunder

 

Ønsket kompetanse/personlige egenskaper:

 • Utdannelse innen byggtekniske fag
 • Erfaring fra entreprenørbransjen eller fra rådgivingsbransjen
 • Prosessorientert og dyktig på ledelse og styring
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God forretnings- og økonomiforståelse
 • Løsningsorientert

 

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en bedrift med et godt arbeids- og fagmiljø. Du vil arbeide selvstendig, ha gode utviklingsmuligheter og store muligheter til å påvirke egen arbeidsdag. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

 

Hva er spesielt med å jobbe i BundeBygg ?

BundeBygg er en regionsledende entreprenør innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen. Over halvparten av våre prosjekter utføres etter BundeByggs samarbeidsmodell, en modell som bygger på åpenhet, tillit og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen. For å lese mer om våre interessante byggeprosjekter kan du trykke her. For oss er det en selvfølge at mennesker som trives i jobben og med hverandre, og skaper de beste resultatene.

I BundeGruppen er det flere møteplasser. Den mest synlige er Lørdagsløftet, hvor alle ansatte med familier pusser opp for en institusjon, barnehager, eller for andre samfunnsnyttige formål. I år skal vi rehabilitere Hakadal ILs klubbhus som ble valgt etter en avstemming på Facebook. Vi er aktive sponsorer av breddeidrett men også Norseman. Les mer på våre websider.

Vi legger vekt på å gjøre ting sammen for å bygge godt samhold.

BundeGruppen i media

Vårt løfte til hverandre, kunder og samarbeidspartnere

I uminnelige tider har et realt håndtrykk vært et grunnleggende symbol på tillit og folkeskikk. Gjennom historien har vi vært vitner til håndtrykk som har betydd mye for menneskeheten og som har vært avgjørende for utviklingen av det samfunnet vi har i dag. Håndtrykk vi husker gjennom bilder og betydning. Vi har også sett håndtrykk som har blitt stående igjen som symboler på svik og løgn.

For oss i BundeGruppen betyr et håndtrykk at vi skal etterleve verdiene våre. Folkeskikk – Orden – Lagånd – Kundefokus: FOLK. Dette er vårt løfte til hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Vi legger alt i et håndtrykk. Og setter fotavtrykk.

Søk stillingen som kalkulasjonsleder

Navn

Epost-adresse

Telefon

CV / Vedlegg

Om du ønsker det, skriv kommentar her

Kontaktperson

Jørund Thue
+47 977 07 593
jorund.thue@bundebygg.no