Ledig stilling: Prosjekteringsleder

Klar for å sette fotavtrykk?
Vil du bli prosjekteringsleder hos oss?

 

God prosjekteringsledelse innebærer at det samlede resultat av prosjekteringen er bedre enn enkeltmedlemmenes bidrag, og at fokus til en hver tid er på hva som gagner det enkelte prosjekt. 

Prosjekteringsleder skal påse at dokumenter og tegninger fra de prosjekterende foreligger til rett tid og til riktig kvalitet både i forhold til prosjektet, byggherre og myndigheter.

Prosjekteringsleder har ansvar for å få rådgivere til å prestere i fellesskap, avklare behov for kapasitet, kompetanse og kontrahere rådgivere til prosjekteringen.

Prosjekteringsleder bidrar til å skape gode løsninger, sammen med andre kollegaer og innleide rådgivere.

Prosjekteringsleders rolle i BundeBygg spenner fra prosjektutvikling, ledelse av prosjekteringsarbeidet og støtte prosjektleder. Delta i evalueringen av sluttresultatet og foreta erfaringsoverføring til organisasjonen.

Å være prosjekteringsleder i BundeBygg er en meget selvstendig og sentral rolle. Du vil være en del av vårt prosjekteringsteam bestående av 12 kvinner og menn.

Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet blant våre 190 ansatte. Dette gjør vi ved å fokusere på verdiene våre, Folkeskikk, Orden, Lagånd, og Kundefokus (FOLK).

Som prosjekteringsleder i BundeBygg har du ansvaret fra skisseprosjekt og frem til ferdig forhandlet kontrakt. I prosjektet vil du være prosjektlederens   I dag er vi 10 erfarne prosjekteringsledere i BundeBygg, og nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt ytterligere. Vi har flere spennende prosjekter i vente.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal styre prosjektene i tidligfase
 • Du skal etablere og lede tverrfaglige prosjekterings- og prosjektutviklingsgruppe
 • Du skal påse at god flyt i arbeidsprosessene etableres til prosjektleder og ansvarlig søker
 • Du skal holde kartleggingsmøter med kunde for etablering av prosjektplan og budsjett
 • Du skal være en ressurs for prosjektorganisasjonen med tanke på teknisk byggbare løsninger, relevante lover og forskrifter.
 • Du skal representere BundeBygg overfor kunder, marked, leverandører og myndigheter
 • Du skal etterleve våre verdier; Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus

Ønsket kompetanse

 • Du har høyere utdannelse innen byggtekniske fag
 • Du har erfaring fra entreprenørbransjen eller rågivingsvirksomhet
 • Du er faglig dyktig med gode gjennomføringsevner
 • Du er prosessorientert og dyktig på ledelse og styring

 

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en bedrift med et godt arbeids- og fagmiljø. Du vil arbeide selvstendig, ha gode utviklingsmuligheter og store muligheter til å påvirke egen arbeidsdag. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

 

Hva er spesielt med å jobbe i BundeBygg ?

BundeBygg AS er en regionsledende entreprenør innen byggebransjen i Oslo og Akershus. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen, har 170 ansatte og forventer en omsetning på ca.1,2 milliarder kroner i 2017.  Hovedkontoret ligger i Grenseveien 82 på Helsfyr i Oslo.

BundeGruppen AS er morselskapet i Bundekonsernet, som blant annet består av eiendomsutviklingsselskapet BundeEiendom AS samt entreprenørselskapene BundeBygg AS og M2 Entreprenør AS.

Over halvparten av våre prosjekter utføres etter BundeByggs samarbeidsmodell, en modell som bygger på åpenhet, tillit og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen. For oss er det en selvfølge at mennesker som trives i jobben og med hverandre, også skaper de beste resultatene.

Les mer på www.bundegruppen.no/selskaper/bundebygg

BundeGruppen i media

Vårt løfte til hverandre, kunder og samarbeidspartnere

I uminnelige tider har et realt håndtrykk vært et grunnleggende symbol på tillit og folkeskikk. Gjennom historien har vi vært vitner til håndtrykk som har betydd mye for menneskeheten og som har vært avgjørende for utviklingen av det samfunnet vi har i dag. Håndtrykk vi husker gjennom bilder og betydning. Vi har også sett håndtrykk som har blitt stående igjen som symboler på svik og løgn.

For oss i BundeGruppen betyr et håndtrykk at vi skal etterleve verdiene våre. Folkeskikk – Orden – Lagånd – Kundefokus: FOLK. Dette er vårt løfte til hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Vi legger alt i et håndtrykk. Og setter fotavtrykk.

Søk stillingen som prosjekteringsleder

Navn

Epost-adresse

Telefon

CV / Vedlegg

Om du ønsker det, skriv kommentar her

Kontaktperson

Jan Robert Lunderby
+47 907 01 884

jan.robert.lunderby@bundebygg.no