Ledig stilling: Prosjektutvikler

Klar for å sette fotavtrykk?
Vil du være prosjektutvikler hos oss?

 

Som prosjektutvikler blir du en viktig bidragsyter for å bringe BundeBygg inn i fremtiden. Stillingen vil være variert og spennende og du vil være en viktig del av vår felles framtid.

Du er god til å kommunisere, skape tillit og trives like bra med vårt søsterselskap BundeEiendom som med eksterne byggherrer. Du vil jobbe på et fundament av erfaring fra entreprenør eller byggherre. Utviklingsoppgavene kan være fra en tomt til et ferdig bygg eller rehabilitering av en 100 år gammel bygård. Din hovedoppgave er å utvikle prosjekter i henhold til byggherrens mål og ambisjoner, samt sørge for at BundeByggs interesser, verdier og økonomi ivaretas.

Vi jobber hele tiden med å ivareta vårt gode arbeidsmiljø. Dette gjør vi blant annet ved å fokusere på våre verdier FOLK (Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus).

 

 

Ansvar og myndighet i stillingen:

 • Ivareta og sikre selskapets kundeforhold
 • Etterleve krav i BundeByggs styringssystem og bidra til kontinuerlig forbedring av selskapets ytelser
 • Styringsrett over tildelte ressurser i de aktuelle prosjekt
 • Kontrahere og styre aktuelle rådgivere/ konsulenter
 • Velge tekniske løsninger i samarbeid med Byggherre
 • Inngå bindende avtaler med leverandører og samarbeidspartnere når dette er påkrevet

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Utvikling av prosjekter frem til og med kontrakt
 • Gjennomføre prosjektutvikling og forprosjekter i henhold til kundens krav og BundeByggs kvalitetssystem
 • Etablering og oppfølging av verktøy for beslutninger (PBK-plan).
 • Sikre at alle prosjekter blir planlagt slik at arbeidene kan gjennomføres innenfor selskapets krav til HMS
 • Bistå ledere og funksjonærer i faglige spørsmål
 • Budsjettoppfølging og rapportering av økonomistatus i dine prosjekter
 • Planlegging og tidsrapportering av fremdrift i dine prosjekter
 • Være et bindeledd mellom kunde, prosjekterende og produksjon ved overlevering til påtroppende Prosjektleder

Kvalifikasjoner, kunnskap og erfaring:

 • Utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør innen byggfag
 • Minimum 6-8 års erfaring fra entreprenør eller byggherre med fokus på
 • prosjekteringsledelse eller prosjektutvikling
 • God kunnskap om prosjektering, kontrakt og økonomi
 • God kunnskap om relevante lover og regler
 • Du er initiativrik, strukturert og selvstendig
 • Kundefokusert – ivaretar byggherrens interesse
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr en utfordrende og ansvarsfull rolle i et meget spennende miljø med engasjerte og dyktige kollegaer.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Jonny Arnesen på telefon 92 49 69 92 eller på e-post: jar@compass.no
Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Hva er spesielt med å jobbe i BundeBygg ?

BundeBygg AS er en regionsledende entreprenør innen byggebransjen i Oslo og Akershus. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen, har 170 ansatte og forventer en omsetning på ca.1,2 milliarder kroner i 2017.  Hovedkontoret ligger i Grenseveien 82 på Helsfyr i Oslo.

BundeGruppen AS er morselskapet i Bundekonsernet, som blant annet består av eiendomsutviklingsselskapet BundeEiendom AS samt entreprenørselskapene BundeBygg AS og M2 Entreprenør AS.

Over halvparten av våre prosjekter utføres etter BundeByggs samarbeidsmodell, en modell som bygger på åpenhet, tillit og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen. For oss er det en selvfølge at mennesker som trives i jobben og med hverandre, også skaper de beste resultatene.

Les mer på www.bundegruppen.no/selskaper/bundebygg

BundeGruppen i media

Vårt løfte til hverandre, kunder og samarbeidspartnere

I uminnelige tider har et realt håndtrykk vært et grunnleggende symbol på tillit og folkeskikk. Gjennom historien har vi vært vitner til håndtrykk som har betydd mye for menneskeheten og som har vært avgjørende for utviklingen av det samfunnet vi har i dag. Håndtrykk vi husker gjennom bilder og betydning. Vi har også sett håndtrykk som har blitt stående igjen som symboler på svik og løgn.

For oss i BundeGruppen betyr et håndtrykk at vi skal etterleve verdiene våre. Folkeskikk – Orden – Lagånd – Kundefokus: FOLK. Dette er vårt løfte til hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Vi legger alt i et håndtrykk. Og setter fotavtrykk.

Søk stillingen som prosjektutvikler

Navn

Epost-adresse

Telefon

CV / Vedlegg

Om du ønsker det, skriv kommentar her

Kontaktpersoner

Jan Robert Lunderby
+47 907 01 884

jan.robert.lunderby@bundebygg.no