Ledig stilling: Utviklingssjef

Klar for å sette fotavtrykk?
Vil du være utviklingssjef hos oss?

 

Som utviklingssjef blir du en viktig bidragsyter for å bringe BundeBygg inn i fremtiden. Stillingen vil være variert og spennende og du vil være en viktig del av vår felles framtid.

Som utviklingssjef i BundeBygg er du med å realisere byggverk. Du realiserer drømmer av papirlapper.

Du er god til å kommunisere, skape tillit og trives like bra med vårt søsterselskap BundeEiendom som med eksterne byggherrer. Du har god kjennskap til produksjon som prosjektleder eller prosjekteringsleder. Har du bred erfaring fra begge de to stillingene blir vi glade. Utviklingsoppgavene kan være fra en tomt til et ferdig bygg eller rehabilitering av en 100 år gammel bygård.

I tillegg vil du legge grunnlaget for et vellykket prosjekt gjennom å bidra med alt fra prosessledelse til å sikre gode tekniske løsninger samt økonomiske vurderinger. Vi ser etter deg som tar ansvar, har bredt nettverk, gode samarbeidsevner og høy gjennomføringsevne.

Vi jobber hele tiden med å ivareta vårt gode arbeidsmiljø. Dette gjør vi blant annet ved å fokusere på våre verdier FOLK (Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus).

 

 

Hovedansvarsoppgavene vil være:

 • Organisere og lede prosjektutviklingsarbeidet i BundeBygg.
 • Sikre god gjennomføring og gode prosesser i utviklingen av prosjekter frem til kontrakt.
 • Bidra aktivt i avdelingens budsjett, prosjektportefølje og disponering av ressurser.
 • Rapportere økonomi og framdrift i utviklingsprosjektene.
 • Sikre gode samarbeidspartnere som bidrar til å skape gode leveranser for våre kunder.
 • Være bindeleddet for BundeBygg i våre felles prosjekter med BundeEiendom og andre kunder.
 • Ha ansvaret for inngåelsen av kontrakter med våre kunder.

 

Ønsket kompetanse/personlige egenskaper:

 • God forretning- og økonomiforståelse
 • Helhetlig tilnærming
 • Gode egenskaper for å lede og utvikle seg selv og andre
 • Trives med å være leder, evner å motivere andre
 • Evne til å forklare kompliserte problemstillinger på en enkel måte
 • Relevant erfaring fra entreprenørbransjen eller rådgivingsbransjen
 • Løsningsorientert

Hva er spesielt med å jobbe i BundeBygg ?

BundeBygg er en regionsledende entreprenør innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen. Over halvparten av våre prosjekter utføres etter BundeByggs samarbeidsmodell, en modell som bygger på åpenhet, tillit og samarbeid mellom alle involverte parter i byggeprosessen. For å lese mer om våre interessante byggeprosjekter kan du trykke her. For oss er det en selvfølge at mennesker som trives i jobben og med hverandre, og skaper de beste resultatene.

I BundeGruppen er det flere møteplasser. Den mest synlige er Lørdagsløftet, hvor alle ansatte med familier pusser opp for en institusjon, barnehager, eller for andre samfunnsnyttige formål. I år skal vi rehabilitere Hakadal ILs klubbhus som ble valgt etter en avstemming på Facebook. Vi er aktive sponsorer av breddeidrett men også Norseman. Les mer på våre websider.

Vi legger vekt på å gjøre ting sammen for å bygge godt samhold.

BundeGruppen i media

Vårt løfte til hverandre, kunder og samarbeidspartnere

I uminnelige tider har et realt håndtrykk vært et grunnleggende symbol på tillit og folkeskikk. Gjennom historien har vi vært vitner til håndtrykk som har betydd mye for menneskeheten og som har vært avgjørende for utviklingen av det samfunnet vi har i dag. Håndtrykk vi husker gjennom bilder og betydning. Vi har også sett håndtrykk som har blitt stående igjen som symboler på svik og løgn.

For oss i BundeGruppen betyr et håndtrykk at vi skal etterleve verdiene våre. Folkeskikk – Orden – Lagånd – Kundefokus: FOLK. Dette er vårt løfte til hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Vi legger alt i et håndtrykk. Og setter fotavtrykk.

Søk stillingen som utviklingssjef

Navn

Epost-adresse

Telefon

CV / Vedlegg

Om du ønsker det, skriv kommentar her

Kontaktpersoner

Jørund Thue
+47 977 07 593
jorund.thue@bundebygg.no

Georg Hoff
+47 907 88 989
georg.hoff@bundebygg.no